MiAkupunkturMoxa


Vid vissa tillstånd i kroppen behöver värme tillföras. Det går till så att man med en så kallad moxastav värmer över utvalda akupunkturpunkter. I vissa fall kan man använda en moxalåda vilken kan täcka in flera punkter samtidigt.
Moxan utgörs av ett särskilt komprimerat gråbogräs. Metoden är mycket vanligt förekommande i Kina.


MiAkupunktur

Borås

Copyright © Alla rättigheter förbehållna