MiAkupunkturÖronakupunktur


Att använda nåltekniken i öronen är en yngre kunskap än kroppsakupunkturen men den är icke desto mindre effektiv. Korta tunna sterila nålar sätts utifrån den kunskap att hela människans kropp och inre fysiologi finns representerat i örat. Efter att nålen är avlägsnad kan ett ”frö” appliceras och därmed stimulera akupunkturpunkten hela tiden. Detta frö kallas även kulplåster.


MiAkupunktur

Borås

Copyright © Alla rättigheter förbehållna